Wat is mediation?

Kort gezegd: mediation is professionele en neutrale bemiddeling in een conflict. Conflicten en ruzies zijn er in allerlei soorten en maten. Binnen families, bedrijven en bijvoorbeeld maatschappen, maar ook in het geval van een strafrechtelijke zaak, is sprake van een conflict.

 Vertrouwen

Mediation is gefundeerd op vertrouwen. Om die reden tekent iedere betrokkene, ook de mediator Annet Last, een vertrouwelijkheidsverklaring.


 Maatwerk

Ieder mens, ieder verhaal, iedere situatie is uniek. Ook ieder conflict is uniek. Mediation is daarom altijd maatwerk.


 Herstel

Met mediation nemen de betrokkenen zelf de regie. Er ontstaat een rechtvaardig proces waarin recht wordt gedaan aan alle partijen.


AnySolution Mediation

Bij een conflict zijn meerdere partijen betrokken. Mensen komen tegenover
elkaar te staan en emoties spelen soms zo hoog op dat het conflict
escaleert.

Annet Last is als mediator een onbevooroordeeld en neutraal
gesprekspartner die beide partijen helpt om met elkaar in gesprek te blijven.

‘Bij een burenruzie die escaleert, gaat het echt niet om die conifeer die op
de erfgrens staat. Er is altijd meer aan de hand. Ik zoek naar de echte
oorzaak van het conflict. Daarna kunnen we nadenken over mogelijke
oplossingen.’

Diensten

Bij een conflict zijn meerdere partijen betrokken. Mensen komen tegenover elkaar te staan en emoties spelen soms zo hoog op dat het conflict escaleert.
Annet Last is als mediator een onbevooroordeeld en neutraal gesprekspartner die beide partijen helpt om met elkaar in gesprek te blijven.

Familie- en organisatieopstellingen

Deze werkwijze is een zogenaamde vorm van systemisch werken. Hiermee worden verborgen drijfveren zichtbaar, die inzicht geven in bestaande relaties.

Mediation in strafrecht

Mediation in strafrecht helpt slachtoffers vaak bij de verwerking. Het helpt niet alleen materieel leed herstellen, maar juist ook immaterieel leed.


Familie en

organisatieopstellingen

Mediator Annet Last is expert in familie- en organisatieopstellingen. Opstellingen zijn een vorm van psychotherapie.

Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familie-of organisatie systeem.

Deze werkwijze is een zogenaamde vorm van systemisch werken. Hiermee worden verborgen drijfveren zichtbaar, die inzicht geven in bestaande relaties. Dankzij de opstellingen ontstaat nieuw inzicht. Dit inzicht leidt tot nieuwe gedachten over de oplossing.

Mediation in strafrecht

Ons rechtssysteem is gebouwd op het idee van ‘straffen’. Iemand begaat een overtreding en we hebben met elkaar in de wet afgesproken dat diegene gestraft moet worden. Daarnaast kennen we mediation in strafrecht. Dit wordt ook wel herstelrecht genoemd.

Mediation in strafrecht helpt slachtoffers vaak bij de verwerking. Het helpt niet alleen materieel leed herstellen, maar juist ook immaterieel leed.

Omdat in het herstelrecht ruimte voor vergoeding van zowel materiële als immateriële schade bij het slachtoffer ziet AnySolution Mediation het herstelrecht als waardevolle aanvulling op het strafrecht.

Contact

Ik ontvang u graag voor een kop koffie
en een goed gesprek.