Mediation vanuit het hart

Bij een conflict zijn meerdere partijen betrokken. Mensen komen tegenover elkaar te staan en emoties spelen soms zo hoog op dat het conflict escaleert. Als mediator ben ik een onbevooroordeeld en neutraal gesprekspartner. Ik help de partijen om met elkaar in gesprek te blijven of om (opnieuw) met elkaar in gesprek te raken.

"Mediation helpt om relaties tussen partijen te herstellen. Zo helpt mediation om de samenleving en individuen te versterken. Dat is mijn drijfveer."

Herstel, vertrouwen, maatwerk

Verdriet, pijn, woede of angst kunnen ervoor zorgen dat mensen cruciale beslissingen nemen die verstrekkende gevolgen op de lange termijn hebben. In de hoog opgelopen emotie is het moeilijk om de consequenties van keuzes te overzien.

Mediation draait voor mij om drie uitgangspunten:

1. Vertrouwen

Vertrouwen is essentieel om samen tot nieuwe oplossingen te komen. U kunt bij AnySolution alles vertellen zonder dat het consequenties heeft. Ik borg de vertrouwelijkheid van de gesprekken door hier vooraf duidelijke afspraken over te maken. Wanneer iedere betrokkene daarmee akkoord is, tekent iedereen een vertrouwelijkheidsverklaring.

"Mediation is rechtvaardig en – soms – ook moeilijk."

2. Maatwerk

Ieder mens, ieder verhaal, iedere situatie is uniek. Ook ieder conflict is uniek. Mediation is daarom altijd maatwerk.

"Niets is te gek. Niets is gek."

3. Herstel

Vaak wordt in eerste instantie gedacht aan financieel herstel, of aan genoegdoening door de dader een celstraf toe te kennen. De praktijk leert dat emotioneel herstel minstens zo belangrijk is. Met mediation nemen de betrokkenen zelf de regie. Er ontstaat een rechtvaardig proces waarin recht wordt gedaan aan alle partijen.

"Mediation is vrijwillig en snel."