Familieruzie of zakelijk conflict?

Is er een onverklaarbaar verdriet in uw leven, of loopt u steeds vast in werk of relaties? Mediator Annet Last gebruikt een vorm van psychotherapie die ‘opstellingen’ heet. De familieopstelling maakt verborgen drijfveren zichtbaar en geeft inzicht in relaties met de partner, ouders, broers, zussen of kinderen.

Heeft u een zakelijk conflict, of geeft u leiding aan een team waar de samenwerking niet optimaal verloopt? De organisatieopstelling legt onzichtbare verstoringen binnen een organisatie bloot.

Ruzie in de familie

Ruzie in de familie heeft grote impact op de levens van alle betrokkenen. Bij een familieruzie tussen twee personen, voelen andere familieleden zich vaak gedwongen om een kant te kiezen. Broers, zussen, vaders, moeders, ooms, tantes en grootouders komen tegenover elkaar te staan. Familiefeestjes zijn niet langer gezellig, omdat er altijd iemand ontbreekt. Soms duurt een familieruzie tot aan het graf.

Familieopstellingen geven inzicht

Familieopstellingen geven inzicht in de oorzaken van een conflict. Wanneer de verborgen drijfveren bekend zijn, ontstaat een nieuw inzicht in de gebeurtenissen die tot het conflict leidden. Vaak is de oorzaak níet die ene belediging die de vader zijn zoon toeslingerde. Of de lening die nog niet is terugbetaald. Vaak blijkt dat er iets anders speelt.

De felle woede-uitbarsting van een zus kan bijvoorbeeld ten diepste gaan over onzekerheid die zij voelt. Wanneer die verborgen drijfveer worden blootgelegd, ontstaat ruimte om het echte probleem op te lossen.

Proces van heling

Wanneer de familieopstelling tot nieuw inzicht leidt, ontstaan nieuwe gedachten over de oplossing. Nu kan het proces van integratie en heling beginnen. Daarbij is het doel dat de betrokkene loskomt uit emotionele verstrikkingen.

Voorkom een vechtscheiding

Een echtscheiding die uitloopt op een vechtscheiding kent alleen maar verliezers. AnySolution Mediation begeleidt in het proces dat vooraf gaat aan de echtscheiding en helpt echtparen om met elkaar in gesprek te blijven.

Ook bij een (voorgenomen) echtscheiding, kunnen de familieopstellingen een duidelijker beeld geven van de echte oorzaken. Deze duidelijkheid helpt om in gesprek te blijven en geen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op de emoties van het moment. Uiteindelijk geeft dat voor iedere betrokkene een beter resultaat.

Organisatieopstellingen

Binnen het systeemdenken wordt een organisatie beschouwd als een sociaal systeem. De verschillende onderdelen van het systeem zijn onderling afhankelijk en beïnvloeden elkaar continu. Door deze dynamiek kunnen knelpunten en verstrikkingen in de organisatie ontstaan waardoor het systeem niet meer optimaal werkt. De organisatieopstelling legt deze onzichtbare verstoringen binnen een organisatie bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen.