Strafrecht versus herstelrecht

Ons rechtssysteem is gebouwd op het idee van ‘straffen’. Iemand begaat een overtreding en we hebben met elkaar in de wet afgesproken dat diegene gestraft moet worden. AnySolution Mediation ziet herstelrecht als waardevolle aanvulling op het strafrecht. In het herstelrecht is ruimte voor vergoeding van zowel materiële als immateriële schade bij het slachtoffer.

Waar het strafrecht de nadruk legt op de stelling dat de dader iets negatiefs verdient (straf), gaat het herstelrecht uit van de gedachte dat slachtoffer en gemeenschap behoefte hebben aan iets positiefs.

Strafrecht: dader centraal

Strafrechtzaken hebben een grote impact op de levens van de betrokkenen. Er is een misdrijf gepleegd en daar zijn slachtoffers de dupe van. Het strafrecht moet voor ‘genoegdoening’ zorgen, vaak in de vorm van een schadevergoeding, een taakstraf of een celstraf.

De rol van het slachtoffer is in het strafrecht beperkt. Alles draait om de dader en om zijn of haar overtreding.

Herstelrecht: dader én slachtoffer centraal

Herstelrecht is een aanvulling op het strafrecht waarbij wél ruimte is voor het slachtoffer. In het herstelrecht krijgt het slachtoffer de kans om vragen te stellen aan de dader. Of om de dader te confronteren met de gevolgen van zijn of haar misdaad.

Herstelrecht: dader en slachtoffer worden actief betrokken bij het strafproces. Het doel van deze actieve betrokkenheid is om de gevolgen van het strafbare feit op te lossen. Zo wordt herstel van de – door de misdaad geschonden relaties – mogelijk gemaakt.

Mediation in strafzaken is vrijwillig

Dit contact tussen dader en slachtoffer is alleen mogelijk wanneer een dader daarvoor open staat. Wanneer een rechter, officier van justitie, wijkagent of andere (jeugdzorg)professional voorstelt om mediation in te schakelen in een strafrechtzaak, zal AnySolution daarom altijd eerst een gesprek hebben met de dader. Voordat (nieuwe) hoop wordt gewekt bij een slachtoffer, moet er commitment zijn van de kant van de dader om aan herstelrecht te werken.

Herstelrecht creëert voor beide partijen in het conflict ruimte voor emotioneel herstel. Op de lange termijn maakt juist dát onze samenleving mooier!