Hoe werkt mediation bij AnySolution?

Als mediator ben ik open en onbevooroordeeld. Ik bied een luisterend oor. Mensen kunnen mij in vertrouwen alles vertellen.

Intakegesprek

Omdat vertrouwen de basis is, houd ik vooraf een intakegesprek met afzonderlijke partijen. Tijdens dat gesprek geef ik informatie over de vertrouwelijkheid en over de manier van communiceren. Afspraken hierover worden in een vertrouwelijkheidsdocument geborgd. Dit document wordt door iedere betrokkene, ook door mij, ondertekend.

Mediationsessies

In de mediationsessies zoek ik naar de onderliggende emoties en help ik de probleemstelling te verhelderen.

Het is mijn doel om de relaties tussen de partijen zo ver mogelijk te herstellen, waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokkenen.

Onderhandelingen door de mediator

Wanneer partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, is het soms niet mogelijk om samen om de tafel te zitten. Ik ben partner in de onderhandelingen om toch met elkaar tot een verbeterde verhouding te komen.

Verslag of vaststellingsovereenkomst

Wanneer nodig leg ik de gemaakte afspraken vast in een verslag of vaststellingsovereenkomst.

Mediation is rechtvaardig

Mediation is een rechtvaardig, maar ook een moeilijk proces. Mediation heeft alleen zin als iedere betrokkene zich er vrijwillig voor wil inzetten. Wanneer beide partijen commitment tonen door het vertrouwelijkheidsdocument te ondertekenen, is dat al een eerste stap.

"Ik vind het mooi dat mensen dankzij de mediation (weer) zelf de regie over het conflict krijgen."

AnySolution Mediation verkent de verschillende mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing te komen. Iedere oplossing is mogelijk, niets is te gek. Het gaat erom dat partijen elkaar weten te vinden in een oplossing die voor hen het beste is en die recht doet aan hun situatie.